REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW RAKS ‘N’ ROLL 2024

Lokalizacja warsztatów:
Szkoła tańca LOFTToDANCE
ul. Kamienna 2/4
30-001 Kraków, Polska.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Dokonanie opłaty za kurs stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptację. Na salę taneczną mają wstęp wyłącznie osoby, które opłaciły udział w warsztatach.
 2. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika (niezależnie od przyczyny).
 3. Uczestnik, który wykupił kurs, ale nie może w nim (z jakichkolwiek powodów) uczestniczyć, może odsprzedać miejsce. Organizator musi otrzymać dane osobowe nowego uczestnika (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail) nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem kursu (tj. 16 maja 2024 r.).
 4. Organizator zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego opłat w przypadku odwołania imprezy.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji przed upływem terminu, w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.
 7. Aby zarezerwować miejsce, należy je kupić na naszej stronie internetowej www.raksglamfestival.com/c/raks-n-roll/
 8. Pakiet “RAKS’N’ROLL – PEŁNE DOŚWIADCZENIE” obejmuje: 16h warsztatów, tradycyjną polską kolację z pokazem tańców ludowych, codzienne zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.
 9. Uczestnik ma także możliwość wyboru pakietu “RAKS – TYLKO WARSZTATY” bez dodatkowych atrakcji, lub pakietu “ROLL – TYLKO ATRAKCJE” bez warsztatów, który przeznaczony jest dla wszystkich osób towarzyszących.
 10. Pakiety nie obejmują: przelotów, transportu, zakwaterowania, wyżywienia (oprócz tradycyjnej polskiej kolacji), ubezpieczenia.
 11. Płatność za pakiety “RAKS 'N' ROLL – PEŁNE DOŚWIADCZENIE” i “RAKS – TYLKO WARSZTATY” można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach (pierwsza rata płatna podczas rejestracji, druga rata płatna do 31 stycznia 2024). Płatności za pakiet „ROLL – TYLKO ATRAKCJE” można dokonać wyłącznie w ramach jednorazowej płatności podczas rejestracji.
 12. Uczestnik ma obowiązek przybyć na salę taneczną 30 minut przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów (tj. w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 9:30) w celu rejestracji i odbioru pakietu startowego.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, uczestnik ma prawo wnieść na salę taneczną przedmioty wartościowe tak, aby mieć je pod ręką.
 14. Wstęp na salę taneczną możliwy jest wyłącznie w obuwiu tanecznym lub na boso.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje uczestników.
 16. Udział w warsztatach jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i filmów do promocji wydarzenia w mediach społecznościowych.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW RAKS GLAM FESTIVAL 2024

Lokalizacja warsztatów:
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków, Polska.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Uiszczenie opłaty za warsztaty jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Na salę taneczną mają wstęp wyłącznie osoby, które opłaciły udział w warsztatach. Nie możesz oddać swojego miejsca innej osobie.
 2. Opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika (bez względu na przyczynę). Organizator zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego opłat w przypadku odwołania wydarzenia.
 3. Uczestnik, który wykupił warsztaty, ale nie może w nich (z jakichkolwiek powodów) uczestniczyć, może odsprzedać miejsce. Organizator musi otrzymać dane osobowe nowego uczestnika (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail) nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu (tj. 6 września 2024 r.).
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nauczyciela w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności typu siła wyższa lub sytuacja zdrowotna uniemożliwiająca przybycie. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani i będą mieli wybór, czy zaakceptować warsztaty z nowym nauczycielem, czy otrzymać zwrot wpłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji przed upływem terminu, w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.
 6. Aby zarezerwować miejsce na warsztatach należy je wykupić na naszej stronie www.raksglamfestival.com
 7. Full Pass zawiera: 16h warsztatów, wstęp na piątkowe i sobotnie wieczorne występy, 30% zniżki na wszystkie kategorie solo, 30% zniżki na Scenę Otwartą solo, zniżkę na nocleg w Hotelu Centrum, zniżkę na Raks Glam Festival 2025.
 8. Jeżeli posiadasz rabat wygrany w innym konkursie, skontaktuj się z nami bezpośrednio mailowo, aby otrzymać osobisty kod rabatowy do jednorazowego wykorzystania. Rabaty wygrane w konkursach są rejestrowane imiennie i nie może z nich korzystać żadna inna osoba niż zdobywca nagrody. W przypadku skorzystania ze zniżki przez innego uczestnika transakcja zostanie anulowana. Wszelkie promocje/rabaty ogłaszane przez organizatora oraz nagrody z innych konkursów nie sumują się. Jeżeli uczestniczka wygrała dwa rabaty 50% i 30%, ma prawo wybrać jeden z nich. Zatem rabaty 30% i 50% nie sumują się do wartości 80%.
 9. If you are a holder of a free FULL Pass as an award from another competition please contact us directly by email to confirm and book your spot.  Awards from other competitions are assigned by name, and they cannot be used by any other person other than the winner of the prize.
 10. Uczestnik ma obowiązek przybyć na salę taneczną 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego z warsztatów w celu rejestracji i odbioru pakietu startowego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, uczestnik ma prawo wnieść na salę taneczną przedmioty wartościowe tak, aby mieć je blisko siebie.
 12. Wstęp na salę taneczną możliwy jest wyłącznie w obuwiu tanecznym lub na boso.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje uczestników.
 14. Udział w warsztatach jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i filmów do promocji festiwalu w mediach społecznościowych

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA KONKURSU I SCENY OTWARTEJ RAKS GLAM FESTIVAL 2024

Lokalizacja konkursu, sceny otwartej oraz gali gwiazd:
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków, Poland.

Jurorzy Julia Farid, Victoria Teel, Esmeralda Colabone.

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Uiszczenie opłaty startowej stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptację.
 2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika (bez względu na przyczynę). Organizator zobowiązuje się do zwrotu uiszczonych przez uczestnika opłat w przypadku odwołania imprezy.  
 3. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnej dodatkowej opłaty za bilet dla publiczności w dniu występu.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.raksglamfestival.com i uiścić opłatę startową. Jeden uczestnik może wystąpić tylko raz w tej samej kategorii. 
 5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 11 sierpnia 2024r. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji przed upływem terminu, w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników w danej kategorii.
 6. Uczestnik ma obowiązek stawić się odpowiednio wcześniej przed startem swojej kategorii konkursowej w celu potwierdzenia obecności, rejestracji i otrzymania numeru startowego. Dokładny termin rejestracji zostanie podany na 2 tygodnie przed wydarzeniem (około 1-1,5h przed wydarzeniem). Spóźnienie na rejestrację lub nie pojawienie się na scenie w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z list konkursowych i dyskwalifikacją z zawodów. Posiadacze Full Pass mogą potwierdzić udział w zawodach podczas piątkowych porannych zapisów na warsztaty i przybyć na miejsce konkursu tuż przed samymi zawodami. 

MUZYKA KONKURSOWA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia muzyki konkusowej do 11 sierpnia 2024r.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania limitów czasowych dla swojej kategorii, utwory dłuższe niż dozwolone zostaną ucięte automatycznie do regulaminowego limitu. Uczestnik nie zostanie poinformowany o przekroczeniu limitu czasu i obcięciu utworu, dlatego każdy uczestnik ma obowiązek przygotować muzykę według ustalonych limitów, we własnym zakresie, według podanych tabel. Akceptujemy TYLKO 5 sekund nadwyżki.
  WSZYSTKIE KATEGORIE SOLOWE - 3 MINUTY
  WSZYSTKIE KATEGORIE GRUPOWE - 3 MINUTY
  SCENA OTWARTA - 3 MINUTY 30 SEKUND

KATEGORIE KONKURSOWE

KATEGORIE WEDŁUG POZIOMU

POCZĄTKUJĄCY - amatorzy, nie zarabiają na tańcu orientalnym, nie tańczą na pokazach komercyjnych, nie prowadzą zajęć i warsztatów, rozpoczynają swoją przygodę od konkursów. W tej kategorii wszystkie style są dozwolone i będą oceniane łącznie. Możesz także brać udział w kategoriach Open Level takich jak: Tabla solo, Taksim czy Grand Diva (jeśli masz powyżej 45 lat), możesz także być członkiem grupy w kategoriach grupowych. Wybierając kategorię dla początkujących, nie możesz tańczyć jednocześnie w kategorii dla półprofesjonalistów, lub profesjonalistów.
PÓŁ PROFESJONALIŚCI - tancerze z doświadczeniem, często biorą udział w konkursach lub tańczą komercyjnie, nie prowadzą żadnych zajęć ani warsztatów. Na tym poziomie możesz występować w 3 różnych kategoriach stylistycznych: Raks Sharki, Folklor i Show/Fuzja. Możesz także brać udział w kategoriach Open Level takich jak: Tabla solo, Taksim czy Grand Diva (jeśli masz powyżej 45 lat), możesz także być członkiem grupy w kategoriach grupowych. Wybierając kategorię półprofesjonalną, nie możesz tańczyć jednocześnie w kategoriach początkujących lub profesjonalistów.
PROFESJONALIŚCI - tancerze profesjonalni, nauczyciele, profesjonalni artyści komercyjni. Na tym poziomie możesz występować w 3 różnych kategoriach stylistycznych: Raks Sharki, Folklor i Show/Fuzja. Możesz także brać udział w kategoriach Open Level takich jak: Tabla solo, Taksim czy Grand Diva (jeśli masz powyżej 45 lat), możesz także być członkiem grupy w kategoriach grupowych. Wybierając kategorię profesjonalną nie możesz tańczyć jednocześnie w kategoriach półprofesjonalistów lub początkujących.

Nie można tańczyć jednocześnie jako osoba początkująca, półprofesjonalna i profesjonalna. Ale możesz połączyć te kategorie z dowolnymi innymi kategoriami na poziomie Opel Level: Tabla Solo lub Taksim, a także Grand Diva (jeśli masz ponad 45 lat) i możesz być członkiem grupy w kategoriach grupowych.

KATEGORIE Z OTWARTYM POZIOMEM (OPEN LEVEL)

GRAND DIVA – zarezerwowane tylko dla tancerek w wieku 45+ (dozwolone wszystkie style).
Uwaga: Jest tylko jeden poziom w tej kategorii - OPEN.
GRUPY / DUETY - dwóch lub więcej tancerzy. Pamiętaj: jeden uczestnik nie może być członkiem tej samej kategorii grupowej dwa razy. Na przykład: Jane Smith nie może należeć do 2 różnych grup w kategorii „Grupy Raks Sharki”.
Uwaga: Jest tylko jeden poziom w tej kategorii - OPEN.
TABLA SOLO OPEN LEVEL – drum solo (Darbuka). Dopuszczalne są inne techniki, np. Samba, fuzja, tribal itp., ale nie mogą przekraczać 30% choreografii. Dopuszczalne rekwizyty: saggaty, darbouka, tamburyn itp. Uwaga: w tej kategorii jest tylko jeden poziom OPEN.
TAKSIM OPEN LEVEL - w tej kategorii nie przygotowuje się żadnej choreografii. Będziesz improwizować do muzyki Taksim przygotowanej przez organizatorów (np. akordeon, ney, kanoun, out itp.). Ilość improwizacji zostanie podana przez organizatora na 2 tygodnie przed terminem festiwalu i uzależniona jest od ilości uczestników. Uwaga: w tej kategorii jest tylko jeden poziom - OPEN.

PODZIAŁ NA STYLE:

RAKS SHARKI – oriental, mejanse, współczesne baladi, utwór liryczny, tarab, klasyka, golden era, (zawierająca krótkie fragmenty folkloru, tabla solo, taniec z woalem). Proszę ubrać strój odpowiedni do wybranego stylu.
FOLKLOR – Saidi, tradycyjne baladi, shaabi, Eskandarani, Bambuti, Siwa, nubian, ghawazee, haggala, fellahi, Tanoura, marokańskie chobi, folklor tunezyjski i algierski, Dabke, Iraqi, khaleegy, Bandari, folklor perski, turecka Roma, itd. Prosimy o założenie stroju nawiązującego do do stylu. Dopuszczalne rekwizyty folklorystyczne: Assaya, Melaya, tamburyn, szaliki, sztylety sceniczne (nie ostre) itp.
SHOW / FUSION / PROPS – taniec brzucha fantasy, fuzja z innymi stylami: Samba, salsa, rumba, tango, gimnastyka, mahraganat (nowoczesna fuzja) itp. W przypadku fuzji elementy innych technik nie powinny być większe niż ok. 40% choreografii. Rekwizyty: welony, wachlarze, welony poi, miecze, skrzydła, wachlarze, świeczniki (tylko ze świecami sztucznymi) itp. Prosimy o ubranie stroju nawiązującego do stylu. Prawdziwy ogień, żywe zwierzęta i niebezpieczne, ostre przedmioty są niedozwolone i będą skutkować dyskwalifikacją.
OPEN - dla początkujących oraz uczestników kategorii Grand Diva - wszystkie style i rekwizyty dozwolone.
TABLA SOLO Dopuszczalne są inne techniki, np. Samba, fuzja, tribal itp., ale nie mogą przekraczać 30% choreografii. Dopuszczalne rekwizyty: saggaty, darbouka, tamburyn itp. Uwaga: w tej kategorii jest tylko jeden poziom - OPEN.
TAKSIM w tej kategorii nie przygotowuje się żadnej choreografii. Będziesz improwizować do muzyki Taksim przygotowanej przez organizatorów (np. akordeon, ney, kanoun, out itp.). Ilość improwizacji zostanie podana przez organizatora na 2 tygodnie przed terminem festiwalu i uzależniona jest od ilości uczestników. Uwaga: w tej kategorii jest tylko jeden poziom - OPEN
BELLYDANCE KOMEDIOWY - wszystkie style dozwolone, proszę zawrzeć w choreografii minimum 60% tańca orientalnego (Raks Sharki, Folklor, Baladi, Drum Solo etc) i przede wszystkim - rozśmieszyć nas! :)

Oceny (1-10; 1 - najgorsza, 10 - najlepsza)
Każdy uczestnik będzie oceniany według kategorii:

 • Choreografia i muzykalność - interpretacja muzyki, instrumentów, rytmów, dobór kroków do stylu, wykorzystanie sceny
 • Technika - jakość ruchu, styl
 • Wizerunek - kostium pasujący do stylu, makijaż, fryzura
 • Charyzma - kontakt z publicznością, emocje, gra aktorska
 • Synchronizacja - dla grup i duetów

Grupowa improwizacja:
Improwizacja grupowa jest rundą finałową w 3 kategoriach:
Półprofesjonaliści Raks Sharki, profesjonaliści Raks Sharki oraz Tabla Solo
Uczestnicy każdej kategorii jako pierwsi wykonują swoje choreografie. Spośród nich wybranych zostanie 6 (w przypadku remisu może być więcej) finalistów w każdej kategorii, którzy wspólnie wezmą udział w improwizacji na scenie do muzyki organizatora.
Ostatecznym wynikiem będzie suma punktów z półfinału i finału improwizacji.
Do improwizacji nie ma potrzeby zmiany kostiumów, możesz występować w tym samym kostiumie co do choreografii.
Nie będzie grupowej improwizacji w kategoriach show/fuzja, folklor, początkujący, Grand Diva, grupy.

Oceny (1-10; 1 - najgorsza, 10 - najlepsza) for improvisation:

 • Muzykalność - interpretacja muzyki, instrumentów, rytmów, dobór kroków do stylu, wykorzystanie sceny
 • Technika - jakość ruchu, styl
 • Charyzma - kontakt z publicznością, emocje, gra aktorska

Kategoria TAKSIM jest w pełni improwizowana. Dokładna ilość (grup) improwizacji Taksim zależy od liczby uczestników i zostanie podana na 2 tygodnie przed festiwalem. Ze wszystkimi uczestnikami kategorii TAKSIM skontaktujemy się i wyjaśnimy, jak będzie wyglądać kolejność improwizacji.

Zabronione jest używanie: prawdziwego ognia, żywych zwierząt, prawdziwej broni, ostrych przedmiotów oraz rzeczy do rzucania, które podczas zawodów wymagają sprzątania i mogą przeszkadzać innym uczestnikom: piasku, brokatu, piór, płatków kwiatów, płynów itp.
Organizator udostępnia garderobę do zmiany strojów, organizator nie zapewnia stanowisk do wykonywania makijażu i fryzur, w związku z tym uczestnicy proszeni są o przybycie z gotowym makijażem i fryzurą.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom takie samo oświetlenie sceniczne.
Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku (zdjęć, filmów) w celu promocji festiwalu w mediach społecznościowych.

RULES FOR BELLYDANCE EVOLUTION 2024 WORKSHOP PARTICIPANT

Lokalizacja warsztatów:
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków, Polska.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Uiszczenie opłaty za warsztaty jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Na salę taneczną mają wstęp wyłącznie osoby, które opłaciły udział w warsztatach.
 2. Opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika (bez względu na przyczynę). Organizator zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego opłat w przypadku odwołania imprezy.
 3. Uczestnik, który wykupił warsztaty, ale nie może w nich (z jakichkolwiek powodów) uczestniczyć, może odsprzedać miejsce. Organizator musi otrzymać dane osobowe nowego uczestnika (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail) nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia (tj. 10 listopada 2024 r.).
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany prowadzącego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak siła wyższa lub sytuacja zdrowotna, która nie pozwala na przybycie nauczyciela. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani i będą mieli wybór, czy przyjąć nowego nauczyciela, czy otrzymać zwrot wpłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji przed upływem terminu, w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.
 6. Aby zarezerwować miejsce na warsztatach należy je wykupić na naszej stronie www.raksglamfestival.com
 7. Full Pass zawiera wszystkie 4 warsztaty (łącznie 6,5 godziny)
 8. Jeżeli posiadasz rabat wygrany w innym konkursie, skontaktuj się z nami bezpośrednio mailowo, aby otrzymać osobisty kod rabatowy do jednorazowego wykorzystania. Rabaty wygrane w konkursach są rejestrowane imiennie i nie może z nich korzystać żadna inna osoba niż zdobywca nagrody. W przypadku skorzystania ze zniżki przez innego uczestnika transakcja zostanie anulowana. Wszelkie promocje/rabaty ogłaszane przez organizatora oraz nagrody z innych konkursów nie sumują się. Jeżeli uczestniczka wygrała dwa rabaty 50% i 30%, ma prawo wybrać jeden z nich. Zatem rabaty 30% i 50% nie sumują się do wartości 80%.
 9. If you are a holder of a free Full Pass as an award from another competition please contact us directly by email to confirm and book your spot.  Awards from other competitions are assigned by name, and they cannot be used by any other person other than the winner of the prize.
 10. Uczestnik ma obowiązek przybyć na salę taneczną 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego z warsztatów w celu rejestracji i odbioru pakietu startowego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, uczestnik ma prawo wnieść na salę taneczną przedmioty wartościowe tak, aby mieć je blisko siebie.
 12. Wstęp na salę taneczną możliwy jest wyłącznie w obuwiu tanecznym lub na boso.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje uczestników.
 14. Udział w warsztatach jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i filmów do promocji wydarzenia w mediach społecznościowych.